Nawigacja

Informacje ogólne Historia Patron Hymn

O szkole

Informacje ogólne                                                  


    Nasza szkoła położona jest  w malowniczym sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Od 2009 roku wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 111. Szkołę Podstawową tworzy 13 oddziałów klas 0 - VI. Dyrektorem Zespołu jest pani Maria Maciak, a zastępcą pani Agnieszka Konowrocka.

    Jako jedna z niewielu szkół w Polsce posiadamy fotowoltaiczny system pozyskiwania energii słonecznej. Współpracujemy w tym względzie z Politechniką Warszawską i Wydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer. Współpraca z Politechniką rokrocznie zacieśnia się i owocuje wspólnymi projektami i programami realizowanymi w trosce o ochronę naszego środowiska, o których informacje przesłaliśmy nawet do Brukseli.
 

             
                                                                                                          


      
Ponadto:

 • W szkole pracuje kreatywna, wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Uczniom z trudnościami w nauce proponujemy szereg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  i stymulujących

 • Uczniom zdolnym stwarzamy możliwości rozwoju i doskonalenia swoich talentów, a także prezentowania ich na forum szkoły i poza nią

 • Dysponujemy przestronnymi, dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami przedmiotowymi, w tym nowocześnie urządzoną pracownią komputerową oraz Informatycznym Centrum Informacji Multimedialnej zorganizowanym w bibliotece szkolnej 


 • Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach 6.30 - 18.00. Dzieci mogą w niej przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne i plastyczne, a także skorzystać z pomocy w odrabianiu prac domowych

 • Szkoła nasza znana jest z organizowania  wielu uroczystości o charakterze patriotycznym i ekologicznym obejmujących swym zasięgiem całe społeczeństwo Wawra.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 111 - Szkoła Podstawowa Nr 76 im.13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
  Warszawa, ul.Poezji 5
 • (022) 872 92 71
  fax: (022) 872 11 45

Galeria zdjęć